Skip to main content

Fredagen den 6 februari bjöd vi in till pressvisning av Barbie-Nils och Pistolproblemet. Efter föreställningen följde ett panelsamtal kring teman som föreställningen belyser. Här har du möjligheten att se en dokumentation av samtalet. Vi planerar fler samtal men Jenny Jägerfeld som samtalsledare längre fram.

Paneldeltagare var:
Jenny Jägerfeld, psykolog och författare (samtalsledare)
Carina Jingrot, regissör
Johan Ehn, manusförfattare, skådespelare
Anders Jansson, skådespelare
Elis Storesund, genuspedagog i förskolan.
Kari Tinnen, författare till ”Barbie-Nils og Pistolproblemet”

Se panelsamtalet i en videoupptagning gjord av Tim Claxton.