Skip to main content

Ur rapporten ”Läs en teater”;

”Att arbeta med läsfrämjande kan göras på många olika sätt. Syftet med projektet ”Läs en teater” är att göra barns läsande till en helhetsupplevelse där det skrivna ordet gestaltas, dramatiseras och tolkas.

Under hösten 2015 har förskolebarn och pedagoger i Hofors kommun deltagit i projektet ”Läs en teater” där bokläsning och teater kombinerats. Ett av Riksteatern Gävleborgs verksamhetsmål är att arbeta med litteratur och läsfrämjande. Mot den bakgrunden fick Agneta Svens, teaterkonsulent på Riksteatern Gävleborg, en idé om att kombinera teater och bokläsning.

På en utbudsdag för barnteater såg hon föreställningen ”Barbie-Nils och pistolproblemet” med teatergruppen Teater Barbara. Föreställningen, där genus, mod och barns rätt är ett centralt tema, är baserad på en bok med samma namn, skriven av Kari Tinnen och illustrerad av Mari Kanstad Johnsen.

Agneta Svens såg därmed en möjlighet att använda sig av pjäsen för att göra ett projekt för förskolebarn där bokläsning och teater kunde kombineras. Syftet med projektet skulle vara att främja läslust och förstärka läsupplevelsen hos barnen.”

Läs hela rapporten