Skip to main content
Erika Häll - Teater Barbara

Erika Häll

Huvudproducent och verksamhetsledare på Teater Barbara sedan 2013. Kultur/humaniorastudier från bl.a. Stockholms universitet, Luleå tekniska universitet och Stockholms konstnärliga högskola.