Skip to main content

Lärarmaterial:

Barbie-Nils och Pistolproblemet

Lärarmaterial Barbie-Nils och Pistolproblemet med uppföljning och övningar

Print Friendly, PDF & Email

Innehåll

  1. Till Pedagogerna
  2. Varför Barbie-Nils?
  3. Vad kan en teaterföreställning tillföra i förskolans arbete?
  4. Övningar
   – Bildövning; Klipp ut figurer från föreställningen
   – Videoövning; Se och samtala om avgörande situationer i föreställningen
  5. Etiska dilemman
  6. Lästips från genuspedagog Elis Storesund

Till Pedagogerna

Ni har nu sett Teater Barbaras föreställning Barbie-Nils och pistolproblemet. Vi hoppas att ni och barnen hade behållning av den. Lärarmaterial Barbie-Nils och Pistolproblemet innehåller förslag på hur ni kan följa upp föreställningen. Hur ni genom ett öppet förhållningssätt kan komma bortom enkla värdeomdömen som ”bra” och ”dåligt”. Och hur ni genom barnens upplevelser kan få inspiration till samtal och aktiviteter. Vi hoppas på så sätt att berättelsen om Nils kan fortsätta leva och utvecklas.

Varför Barbie-Nils?

När vi på Teater Barbara råkade på Kari Tinnens berättelse om Barbie-Nils såg vi flera goda skäl att göra pjäs av den. Förutom att det är en spännande historia med klurig upplösning, fastnade vi bl.a. för skildringen av hur ett barns drömmar och längtan krockar med omvärldens förutfattade meningar. Berättelsen berör frågor om synliga och osynliga normer; om barns rätt och vuxnas ansvar. Vi tyckte också att det var intressant att se vad som händer när man ställer två kontroversiella leksaker – Barbie och pistoler – mot varandra.

Avsikten med föreställningen är inte att ge publiken färdiga svar utan att väcka nya frågor. Vi hoppas att pjäsen och det här materialet kan hjälpa till att synliggöra barnens egna åsikter och perspektiv. Och att deras upplevelser av föreställningen ska verka inspirerande och stärkande.

Vi tycker också att det vore spännande om den ger upphov till diskussioner och reflektioner kring normkritiskt tänkande och olika etiska dilemman. Hos den vuxna publiken vill vi väcka frågor om hur vi kan agera för att hjälpa barnen att bredda sin föreställning om hur och vad man får vara som barn. Och hur vi behöver vara mot varandra. Sen tycker vi förstås att det är väldigt roligt att leka med dockor och pistoler…!

Vad kan en teaterföreställning tillföra i förskolans arbete?

Ingens upplevelse av en teaterföreställning är mer värd än någon annans. Det finns heller inget rätt eller fel sätt att uppfatta en teaterföreställning på. Alla har rätt till sin upplevelse och åsikt. Vi behöver inte vara överens! Men när olika åsikter och upplevelser får mötas, då fördjupas och utvecklas allas kunskaper om de frågeställningar föreställningen har väckt. Utifrån förskolans uppdrag – enligt läroplan och likabehandlingsplan – hoppas vi att detta material ska kunna vara ett levande verktyg i ert arbete med demokrati, etik och genus.

Bildövning

Till materialet har vi gjort två ark med bilder där vi samlat några av föreställningens personer och föremål. Vi har även gjort två ark med miljöer som förekommer i föreställningen; hemmet och leksaksaffären.

Klicka på arken för att komma till en högupplöst version. Skriv ut dem, klipp ut bilderna och klistra upp dem på t.ex. glasspinnar – eller gör flanellografbilder av dem – så kan ni använda er av dem när ni reflekterar och samtalar kring föreställningen.

Ark 1

Ark 2

”Affären”

”Hemma”

Låt barnens upplevelser och associationer styra

Vi föreslår att barnen själva får återberätta och uttrycka egna spontana tankar och idéer om det de har sett och upplevt. Med klippdockorna kan barnen tillsammans minnas och återskapa sin egen förståelse av berättelsen om Nils. Om de får associera kring de olika rollfigurerna och föremålen som de mött, kan vi närma oss hur barnen har uppfattat föreställningen. Vad var viktig för dem? Vilka delar av föreställningen intresserade dem?

Vad skulle hänt om…?

Pröva sedan att t.ex. para ihop olika rollfigurer med olika föremål. Vad händer när Nils har pistolen? Vad händer när Nils har Barbie? Vad händer när vi parar ihop pappa med olika föremål i pjäsen?

Kanske nya historier och frågeställningar kommer upp när rollfigurerna möter andra föremål? Ta vara på det barnen leker och pratar om, och försök fördjupa samtalet med ytterligare frågeställningar.

Följdfrågor

Här följer några förslag till följdfrågor ordnade utifrån olika ämnesområden. Frågor som kan hjälpa oss att ta reda på hur och varför vi tycker som vi gör.

Lek, leksaker, normer och genus

 1. Vilka lekar tycker du är roligast?
 2. Finns det lekar du inte leker?
 3. Om du skulle få gå in i en leksaksaffär och välja en sak, vad skulle du välja då? Vad är det som är så kul med just den leksaken?
 4. Finns det saker du inte skulle vilja leka med?
 5. Vem bestämmer om vad man ska leka?
 6. Vilka tycker om att leka med dockor? I föreställningen? På förskolan?
 7. Vilka tycker om att leka med pistoler? I föreställningen? På förskolan?
 8. Är det skillnad på att leka med dockor eller leka med ”gubbar”? I så fall; vad är det för skillnad?
 9. Om det är något du vill leka med men känner att du inte kan, vad gör du då?

Pistoler

 1. Vad är en pistol? Vad kan en en pistol användas till?
 2. Vad är det som är roligt med pistoler?
 3. Vad är det som är tråkigt med pistoler?
 4. Vilka lekar kan man leka med pistoler?
 5. Vad händer/vad gör du i de lekarna?
 6. Händer det att du inte får leka med pistoler? Varför tror du att det är så?
 7. Hur skulle du vilja att det skulle vara?
 8. Hur tror du det skulle bli då? För dig? För alla andra?
 9. Varför ville pappa att Nils skulle välja en pistol?
 10. Varför tror du att Nils inte ville leka med pistolen?

Barbie

 1. Vad är Barbie bra på? Vad kan Barbie göra?
 2. Vad är hon inte bra på?
 3. Varför är det kul att leka med Barbie?
 4. Varför är det tråkigt att leka med Barbie?
 5. Vem vill leka med Barbie? Varför är det så? Vem bestämmer det?
 6. Vad är det Nils verkar tycka vara roligt med Barbie? Vad lekte han?
 7. Varför tror du att Bosse drog så hårt i Barbie när de träffades i leksaksaffären?
 8. Varför tror du att pappa först inte ville att Nils skulle välja Barbie?

Videoövning

Återskapa avgörande situationer i föreställningen.

Här hittar ni fem korta videoklipp från några avgörande situationer i föreställningen;

Etiska dilemman

Använd videoklippen som utgångspunkt för att diskutera etiska dilemman. Efter varje klipp, arbeta t.ex. med föjande frågor:

 1. Vad hände?
 2. Vad tror du personerna tänkte?
 3. Vad tänker du?
 4. Tycker du att det var bra? Varför? Varför inte?
 5. Varför tror du att personerna sa som de sa och gjorde som de gjorde?
 6. Vad tycker du skulle ha hänt?
 7. Vad kunde personerna sagt eller gjort istället?

Låt gärna barnen använda sig av klippdockor, föremålen och miljöerna när de ska förklara hur de tänker eller när de ska visa på alternativa handlingssätt.

Hör gärna av er och berätta om ert efterarbete! Ställ frågor, rita teckningar, ta bilder mm.

E-post: info@barbara.nu
Postadress: Teater Barbara, Pipersgatan 4, 112 24 Stockholm

LYCKA TILL!

Lästips!

Materialet har tagits fram i nära samarbete med Elis Storesund, ateljerista, genuspedagog i förskolan och adjunkt vid Stockholms Universitet. Elis håller föreläsningar, workshops och längre fortbildningar kring estetiska lärprocesser och genuspedagogik. Läs mer om Elis på ElisStoresund.com.

Vill ni läsa mer? Elis rekommenderar följande böcker:

FÖR PEDAGOGER

 • Vardagsliv på förskolan ur ett normkritiskt perspektiv av Anette Hellman (Liber 2013)
 • Anna bråkar : att göra jämställdhet i förskolan av Christian Eidevald (Liber 2011)

FÖR FÖRÄLDRAR

 • Ge ditt barn 100 möjligheter istället för två! : om genusfällor och genuskrux i vardagen av Kristina Henkel och  Marie Tomicic (Olika Förlag 2009)