Skapande skola

 skapandeskola_222SKAPANDE SKOLA – VAD ÄR DET?
Skapande Skola får en allt större betydelse för relationen mellan kulturvärlden och skolan och barn och unga. Barns och ungas rätt till kultur är prioriterat i kulturpolitiken. Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar. Vad är Skapande Skola enligt Kulturrådet? Läs här!

TEATER BARBARA OCH SKAPANDE SKOLA
Vi har under flera år arbetat fram olika sätt att förankra, fördjupa eller jobba vidare med teman kring våra föreställningar. Ett mycket lyckat Skapande Skola projekt vi gjorde i Kristianstad var med vår föreställning FROSSA. Vi jobbade då tillsammans med pedagoger och entreprenörer från Global FOCUS som tillsammans med eleverna plockade fram idéer som ska göra världen bättre! Idéerna skulle kunna genomföras lokalt av eleverna själva och läggas upp så att de kunde genomföras inom ett år. Flera av idéerna blev så lyckade att man gick vidare och utvecklade dem till handlingsplaner.

VÅRT UTBUD
Teater Barbara har sytt ihop 4 specifika Skapande Skola-paket som alla utgår från våra mångfacetterade föreställningar. Eleverna  börjar med att se en föreställning och beroende på önskemål kopplar vi sedan på olika pedagogiska workshops där vi arbetar vidare kring föreställningens tematik.
HELA VÅRT URTBUD OCH PRISER

BOLLA.SE
Bolla.se är en nationell webbplats om barn- och ungdomskultur som ges ut av Kulturrådet. Bolla vill inspirera genom att visa goda exempel på barn- och ungdomsprojekt inom olika konstområden, samt förmedla nyheter och aktuell forskning om barn- och ungdomskultur. Bolla vill sprida kunskap om olika arbetssätt som främjar barns och ungas delaktighet och möjligheter till eget skapande. Webbsidan riktar sig i första hand till vuxna som arbetar med barn- och ungdomskultur.

Comments are closed.