För- och efterarbete

skolan1

Med lite förberedelser kan man få ut mer av teaterbesöket.

 

FÖRE FÖRESTÄLLNINGEN

Självklart är det bra om eleverna vet vad det är för föreställning de ska se och att de har ett hum om vad den handlar om. Men vi tror att det är bättre att elevernas spontana upplevelser av pjäsen får bli utgångspunkt för en efterföljande fördjupning.

Vi tycker att det räcker gott om de får ta del av den korta introduktion som finns i det lärarmaterial som handlar om den aktuella föreställningen. Där återfinns även specifika förslag på diskussionsfrågor samt en resumé av den aktuella pjäsen.
LÄS MER

 

EFTER FÖRESTÄLLNINGEN

Det finns inga rätt eller fel när det gäller vad man tycker om en teaterföreställning. Ingens upplevelse är mer värd än någon annans. Man behöver inte vara överens och ska inte sträva efter en gemensam uppfattning. Men genom att prata med varandra om vad man sett kan man få fler infallsvinklar, utveckla sina egna tankar och påverka varandras tankar. Och träna sig i att motivera sina åsikter och ta intryck av andras.
LÄS MER

 

LÄRARMATERIAL TILL AKTUELLA FÖRESTÄLLNINGAR

Här kan du hämta information och tips på hur ni kan fortsätta att arbeta efter en föreställning.

FROSSA

 

ÅSIKTSMASKINEN

 

RAPUNZEL

 

BARBIE-NILS OCH PISTOLPROBLEMET 

 

 

 

Comments are closed.